Förklaring på surah Yosuf. Del 8. Lärdomar från Imam as-Sa´dî del 2.

Föreläsningens Innehåll: 
Bismillah.  Förklaringen på surah Yosuf. Del 8 handlar också om lärdomar från surah Yusuf. Från Imam as-Sa´dîs böcker rahimahullah.
 
Föreläsare är broder Abdul Wadûd, student till de lärda och examinerad från det Islamiska Universitetet i al-Madinah.