Förklaring på surah al-Zumar. Att be om förlåtelse och inte tappa hoppet mm.

Föreläsningens Innehåll: 
Bismillah. Förklaring på surah al-Zumar. Som bland annat tar upp det mycket viktiga ämnet om att Allah förlåter alla synder. För de som ångrar sig och ber om förlåtelse. 
 
En mycket inspirerande föreläsning med vår broder Abdul Wadûd.