Ramadan Seminarium 2015 del 2. Hur kan jag förbereda mig inför Ramadan?

Bismillah. Inför månaden Ramadan hölls ett seminarium om Ramadan i Skärholmen i södra stockholm. Seminariet belyste och tog upp många viktiga frågeställningar kring mångaden Ramadan:

  • Ramadan är en mycket speciell månad. Vad är speciellt med den?
  • Varför fastar muslimerna, vad är huvudsyftet med fastan?
  • Vad får man för belöning när man fastar?
  • Vad vi bör göra under månaden Ramadan och vad bör vi avstå från?
  • Vilka får avbryta sin fasta och vad åligger dem om de bryter den?
  • Vad bryter fastan?
  • mm.

    Föreläsare är Broder Abdul Wadud, Abû Dâwûd Abdullah och Imran. Konferencier är broder Yosuf Abdul Hamîd.