Förklaring på surah al-Waqiya Del 2. Ramadan 2013.

Föreläsningens Innehåll: 
Bismillah. Ramadan kallas "Koranens månad". De första muslimerna - salaf- lade stor vikt vid Koranen denna månad. Från Profetens (sallâ Allahu ´alayhi wa sallam) och hans följeslagare (radhiyâ Allahu ´anhum) och framåt. Med anledning av detta går vi igenom förklaring på denna surah: Al-Waqiya.
 
En mycket inspirerande föreläsning med vår broder Abdul Wadûd.