Förklaring på surah al-Hudjurât.

Föreläsningens Innehåll: 
Bismillah.  I denna föreläsning går vi igenom förklaringen på Surah al-Hudjurât. En mäktig surah som bland annat tar upp; Etik, moral, beteende och skyldigheter gentemot Allah, profeten (sallâ Allahu ´alayhi wa sallam) och varandra. Som att:
  • inte ge företräde till någons åsikter eller logik framför Allah och Hans sändebud; Koranen och Sunnah
  • ära och upphöja profeten
  • man måste bekräfta rykten och nyheter som man hör och se om de stämmer
  • det som profeten ger oss är för vårt bästa
  • mm
 
En mycket inspirerande och lärorik föreläsning med vår broder Abdul Wadûd.