Förklaring på surah al-Hudjurât. Del 2. Ena mellan muslimer som strider.

Föreläsningens Innehåll: 
Bismillah.  I denna föreläsning går vi igenom den andra delen av förklaringen på Surah al-Hudjurât. Del 2 handlar bland annat om:
  • Brödraskap
  • Faran i att strida mot andra muslimer
  • Dygden i att försona mellan muslimer
  • Förbudet i att göra narr av andra muslimer och ge dem öknamn
  • mm.
En mycket inspirerande och lärorik föreläsning med vår broder Abdul Wadûd.