Förklaring på surah al-Hudjurât. Del 3

Föreläsningens Innehåll: 
Bismillah.  I denna föreläsning går vi igenom den trejde delen av förklaringen på Surah al-Hudjurât. Del 3 handlar om att inte misstänka, leta fel och baktala sina bröder. 
 
En föreläsning med vår broder Abdul Wadûd.