Serie: [Sahâbah] Följeslagarnas liv. ´Umar ibn al-Khattâb. Radhiya Allahu ´anhu. Del 2. Hans gudsfruktan mm

Föreläsningens Innehåll:

En serie om profetens följeslagare (radhiya Allahu ´anhum).

´Umar ibn al-Khattâb. Al-Fârûq (radhiya Allahu ´anhu). Den ädle och kände följeslagaren med många dygder och förträffligheter.

Del 2 handlar om 

  • Hans gudsfruktan.
  • Hans avhållsamhet från det värdsliga.
  • Hur han blev muslim
  • samt några av de många visdomsord som rapporterats från honom mm.

 

En mycket vacker och inspirerande föreläsning med broder Abdul Wadud. Student till de lärda. Må Allah bevara honom.