Imam Mâliks troslära. Shaykh Muhiyudin. Del 2. Imam Mâlik konferensen 2013.

Föreläsningens Innehåll: 
Bismillah. Från Imam Mâlik konferensen. Shaykh Abdurahman Muhyiudin, mufti i Profetens moske i al-Madinah besöker Stockholm och Ibn Abbas Centret Juli 2013. Denna bok skriven av Imam Ibn Abî Zayd al-Qayrawânî al-Mâlikî förklarar Islams troslära som varje muslim måste känna till. Översatt till Svenska. Del 2 handlar om: 
  • Seger och dess orsaker

  • Allahs Namn och Egenskaper
  • Några av Hans Namn som al-´Alîm, al-Khabîr, al-Basîr
  • Allahs tron och fotstol
  • Allahs tal

Shaykhen har undervisat i det Islamiska Universitetet i 30 år samt undervisat i Profetens moske. Han var även ansvarig för avdelningen fiqh-us-sunnah på Universitetet mm. Studiehäfte till denna serie finns att ladda ner på sidan.