Sh. Falah ibn Ismail. Del 1. Den sanna vägen och kunskapens källor

Föreläsningens Innehåll: 
Bismillah.
Den första föreläsningen från vår Noble Shaykhs besök.

Denna del handlar om hur hjärtat kan öppna sig för att reflektera över Koranen, Allahs Ord. Och de mirakel som finns däri.

Och hur vi ska göra för att tillhöra dem som Allah har lovat Paradiset, de som tror på rätt sätt och sedan är stadfasta i att följa det och praktisera det.

Föreläsare är vår Noble Shaykh, Dr. Falah ibn Ismail från Kuwait.