Sheykh Falah Ismael i Kista Träff 6/8 - Den ärvda kunskapen

Föreläsningens Innehåll: 
Bismillah.
Den andra föreläsningen från vår Noble Shaykhs besök.

I denna del fortsätter Shaykhen att tala om hur vi ska göra för att tillhöra dem som Allah har lovat Paradiset, de som tror på rätt sätt och sedan är stadfasta i att följa det och praktisera det.

Föreläsare är vår Noble Shaykh, Dr. Falah ibn Ismail från Kuwait.