Den rättfärdiga hustruns egenskaper del 1

Den rättfärdiga hustruns egenskaper del 1

Denna bok går igenom viktiga karaktärsdrag och egenskaper som varje muslimsk kvinna ska känna till och sträva i att leva upp till.

Författare till boken är Shaykh Abdur-Razzaq ibn Abdil-Muhsin al-Abbad, en av dagens lärda som undervisar i profetens (salalahu aleyhi wa salams) moské.

 

Föreläsare: Abdul Wadud, examinerad från hadith-fakultetet vid Islamiska Universitet i Medinah.