Den rättfärdiga hustruns egenskaper del 3

Bismillah!

 

Denna bok går igenom viktiga karaktärsdrag och egenskaper som varje muslimsk kvinna bör känna till och sträva efter att leva upp till. 
Författare till boken är Shaykh Abdur-Razzaq ibn Abdil-Muhsin al-Abbad. En av våra välkända mashayikh, son till en av vår tids stora lärda.

Del 3

Några av de punkter vi går igenom i denna föreläsning är; vikten av att kvinnan ska stötta hennes man i livet och i hans religion, samt sträva i att göra honom lycklig med sitt tal, agerande och utseende.

Vikten av att vara tillmötesgående och förlåtande.

Beskrivning på de bästa kvinnorna och beskrivningen av de ondaste av kvinnor.

Föreläsare: Abdul Wadud, examinerad från hadith-fakultetet vid Islamiska Universitet i Medinah.