Den rättfärdiga hustruns egenskaper del 4

Bismillah!

Denna bok går igenom viktiga karaktärsdrag och egenskaper som varje muslimsk kvinna bör känna till och sträva efter att leva upp till. 
Författare till boken är Shaykh Abdur-Razzaq ibn Abdil-Muhsin al-Abbad. En av våra välkända mashayikh, son till en av vår tids stora lärda.

Den fjärde och sista delen av boken.

I denna föreläsning går vi igenom

Den muslimska kvinnan ska akta sig från allt som leder till Allahs vrede.

Vikten av att makarna visar respekt för varandra och strävar i att uppfylla varandras rättigheter.

Den rättfärdiga kvinnan är tacksam för det goda hon får.

Hon är rättvis mot sina barn.

Hon håller familjens privata angelägenheter i hemmet.

Föreläsare: Abdul Wadud, examinerad från hadith-fakultetet vid Islamiska Universitet i Medinah.