Principer och grunder inom fiqh och hadith - Del 4

Bismillah

I denna serie tar vi kortfattat upp viktiga grunder, principer och termer som varje muslim borde känna till.

Denna föreläsning handlar om: 

Vad är en autentisk hadith?

Vilka är dess kriterier?

Föreläsare: Abdul Wadud, examinerad från hadith-fakultetet vid Islamiska Universitet i Medinah.