Principer och grunder inom fiqh och hadith - Del 5

Bismillah

I denna serie tar vi kortfattat upp viktiga grunder, principer och termer som varje muslim borde känna till.

Denna föreläsning handlar om:

Viktiga termer inom kunskapen av hadith.

Olika former av hadith böcker.

Källorna till autentiska hadither.

Föreläsare: Abdul Wadud, examinerad från hadith-fakultetet vid Islamiska Universitet i Medinah.