Principer och grunder inom fiqh och hadith - Del 7

Bismillah

I denna serie tar vi kortfattat upp viktiga grunder, principer och termer som varje muslim borde känna till.

Viktiga principer inom fiqh, en kunskap som kallas för ” al qawaid al fiqhiya”.

I denna föreläsning fortsätter vi  att tala om den första och viktigaste av dessa principer som handlar om avsikten i ens dyrkan.

 

Föreläsare: Abdul Wadud, examinerad från hadith-fakultetet vid Islamiska Universitet i Medinah.