Principer och grunder inom fiqh och hadith - Del 9

Bismillah

I denna serie tar vi kortfattat upp viktiga grunder, principer och termer som varje muslim borde känna till.

Denna föreläsning handlar om:

Viktiga principer inom fiqh, en kunskap som kallas för ” al Qawaid al fiqhiya”.

I denna föreläsning talar vi om den tredje stora principen inom fiqh ” Om det är svårt så underlättar religionen”.

Förklaringen på denna princip är tagen från Sheikh Otheymeen (rahimahullah).

Föreläsare: Abdul Wadud, examinerad från hadith-fakultetet vid Islamiska Universitet i Medinah.