Principer och grunder inom fiqh och hadith - Del10

Bismillah

I denna serie tar vi kortfattat upp viktiga grunder, principer och termer som varje muslim borde känna till.

Denna föreläsning handlar om:

Den fjärde stora principen inom fiqh.

”Skada förekommer inte i religionen”.

Föreläsare: Abdul Wadud, examinerad från hadith-fakultetet vid Islamiska Universitet i Medinah.