Rapportera föreläsning

Invalid Input
Invalid Input
Fyll i det du vill rapportera
Fyll i siffrorna på bilden
Invalid Input

Bulugh ul Maram - Etik och zuhud Del 5

Bismillah!

genomgång av hadither i fiqh från boken Bulugh al Maram  som är skriven av: al Hafid abul Fadl Ahmed ibn Ali ibn Hadjar al Asqalani som dog 852 hidjri

Författaren har I denna bok samlat de viktigaste hadither som utgör en grund i fiqh frågor.
Boken utmärker sig med att haditherna är indelade i kapitel samt att författaren nämner hadithens källa och dess autenticitet.
Antalet hadither är ca 1520.

Ibn Hadjar avslutar boken med att nämna detta omfattande kapitel där han tar upp hadither om etik och moral, zuhud och dhikr och dua.

I denna föreläsning talar vi om:

Del fem

Faran av att bryta släktbanden.

Hadithen om de sex saker Allah förbjudit för oss.

Föreläsare: Abdul Wadud, examinerad från hadith-fakultetet vid Islamiska Universitet i Medinah. 
 
 
 
 

Skriv ut E-post