Bulugh ul Maram - Etik och zuhud Del 7

Bismillah!

genomgång av hadither i fiqh från boken Bulugh al Maram  som är skriven av: al Hafid abul Fadl Ahmed ibn Ali ibn Hadjar al Asqalani som dog 852 hidjri

Författaren har I denna bok samlat de viktigaste hadither som utgör en grund i fiqh frågor.
Boken utmärker sig med att haditherna är indelade i kapitel samt att författaren nämner hadithens källa och dess autenticitet.
Antalet hadither är ca 1520.

Ibn Hadjar avslutar boken med att nämna detta omfattande kapitel där han tar upp hadither om etik och moral, zuhud och dhikr och dua.

I denna föreläsning talar vi om:

Faran av att bojkotta en muslim.

När kan det vara tillåtet att bojkotta en muslim?

Allt gott man gör är sadaqah.

Man ska aldrig se ner på en god gärning.

Att le mot dem man möter.

Att vara generös mot grannen.

Belöningen i att avlägsna ett bekymmer från någon.

Belöningen i att underlätta för de skuldsatta.

Att dölja ens broders brister.

Den enorma belöningen i att hjälpa andra.

Samt andra frågor.

Föreläsare: Abdul Wadud, examinerad från hadith-fakultetet vid Islamiska Universitet i Medinah. 
Ladda ner Studiehäfte