Bulugh ul Maram. Etik och zuhud - Del 14

Bismillah!

genomgång av hadither i fiqh från boken Bulugh al Maram  som är skriven av: al Hafid abul Fadl Ahmed ibn Ali ibn Hadjar al Asqalani som dog 852 hidjri

Författaren har I denna bok samlat de viktigaste hadither som utgör en grund i fiqh frågor.
Boken utmärker sig med att haditherna är indelade i kapitel samt att författaren nämner hadithens källa och dess autenticitet.
Antalet hadither är ca 1520.

Ibn Hadjar avslutar boken med att nämna detta omfattande kapitel där han tar upp hadither om etik och moral, zuhud och dhikr och dua.

I denna föreläsning talar vi om:

Dua att få bättre karaktär.

Förbudet att skrämma sin broder

Att inte vara oseriös och ständigt skoja.

Faran av att svära åt sin broder.

En muslim förbannar inte och talar inte fult.

Att inte besvära sin broder.

Att inte tala illa om de döda.

Faran av skvaller [namimah].

Föreläsare: Abdul Wadud, examinerad från hadith-fakultetet vid Islamiska Universitet i Medinah. 
Ladda ner Studiehäfte