Bulugh ul Maram - Etik och zuhud Del 15

Bismillah!

genomgång av hadither i fiqh från boken Bulugh al Maram  som är skriven av: al Hafid abul Fadl Ahmed ibn Ali ibn Hadjar al Asqalani som dog 852 hidjri

Författaren har I denna bok samlat de viktigaste hadither som utgör en grund i fiqh frågor.
Boken utmärker sig med att haditherna är indelade i kapitel samt att författaren nämner hadithens källa och dess autenticitet.
Antalet hadither är ca 1520.

Ibn Hadjar avslutar boken med att nämna detta omfattande kapitel där han tar upp hadither om etik och moral, zuhud och dhikr och dua.

I denna föreläsning talar vi om:

Belöningen i att lägga band på sin ilska.

Faran av att tjuvlyssna och att spionera på andra.

Att vara upptagen med ens egna brister framför andras.

Faran av högmod [al- kibr].

Stress är från Shaytan.

Att inte förbanna.

Dölj din broders brister.

Att inte skämta med att ljuga.

Hur sonar man för att ha baktalat någon?

Den som argumenterar och vet att han har fel är hatat av Allah.

Föreläsare: Abdul Wadud, examinerad från hadith-fakultetet vid Islamiska Universitet i Medinah. 
Ladda ner Studiehäfte