Bulugh ul Maram - Etik och zuhud Del 16

Bismillah!

genomgång av hadither i fiqh från boken Bulugh al Maram  som är skriven av: al Hafid abul Fadl Ahmed ibn Ali ibn Hadjar al Asqalani som dog 852 hidjri

Författaren har I denna bok samlat de viktigaste hadither som utgör en grund i fiqh frågor.
Boken utmärker sig med att haditherna är indelade i kapitel samt att författaren nämner hadithens källa och dess autenticitet.
Antalet hadither är ca 1520.

Ibn Hadjar avslutar boken med att nämna detta omfattande kapitel där han tar upp hadither om etik och moral, zuhud och dhikr och dua.

I denna föreläsning talar vi om:

Kapitlet om god karaktär

Vikten av ärlighet och faran av lögn.

Faran av ogrundade misstankar.

Regler för att sitta vid vägen.

Den Allah vill gott ger Han förståelse i religionen.

Det tyngsta på domedagens våg.

Föreläsare: Abdul Wadud, examinerad från hadith-fakultetet vid Islamiska Universitet i Medinah. 
Ladda ner Studiehäfte