Bulugh ul Maram - Del 19

Bismillah!

genomgång av hadither i fiqh från boken Bulugh al Maram  som är skriven av: al Hafid abul Fadl Ahmed ibn Ali ibn Hadjar al Asqalani som dog 852 hidjri

Författaren har I denna bok samlat de viktigaste hadither som utgör en grund i fiqh frågor.
Boken utmärker sig med att haditherna är indelade i kapitel samt att författaren nämner hadithens källa och dess autenticitet.
Antalet hadither är ca 1520.

kapitlet om renlighet del 19.

Hadith 68–75

Vi talar i denna föreläsning om:

Att stryka över sina strumpor och sin turban.

Faktorer som bryter ens wudhu.

Bryts wudhu av sömn?

Bryts wudhu av försats vid upphetsning?

Kvinnan som har oregelbundna blödningar.

Föreläsare: Abdul Wadud, examinerad från hadith-fakultetet vid Islamiska Universitet i Medinah. 
Ladda ner Studiehäfte