Bulugh ul Maram - Del 20

Bismillah!

genomgång av hadither i fiqh från boken Bulugh al Maram  som är skriven av: al Hafid abul Fadl Ahmed ibn Ali ibn Hadjar al Asqalani som dog 852 hidjri

Författaren har I denna bok samlat de viktigaste hadither som utgör en grund i fiqh frågor.
Boken utmärker sig med att haditherna är indelade i kapitel samt att författaren nämner hadithens källa och dess autenticitet.
Antalet hadither är ca 1520.

I denna föreläsning talar vi om:

Hadith 76–80

Hadither om vad som bryter wudhu.

Bryts en wudhu av att vidröra motsatta könet?

Bryts ens wudhu om man vidrör sitt könsorgan?

Bryts wudhu av att kräkas och att blöda?

Föreläsare: Abdul Wadud, examinerad från hadith-fakultetet vid Islamiska Universitet i Medinah. 
Ladda ner Studiehäfte