Rapportera föreläsning

Invalid Input
Invalid Input
Fyll i det du vill rapportera
Fyll i siffrorna på bilden
Invalid Input

Bulugh ul Maram - Del 21

Bismillah!

genomgång av hadither i fiqh från boken Bulugh al Maram  som är skriven av: al Hafid abul Fadl Ahmed ibn Ali ibn Hadjar al Asqalani som dog 852 hidjri

Författaren har I denna bok samlat de viktigaste hadither som utgör en grund i fiqh frågor.
Boken utmärker sig med att haditherna är indelade i kapitel samt att författaren nämner hadithens källa och dess autenticitet.
Antalet hadither är ca 1520.

I denna föreläsning talar vi om:

Kapitlet om renlighet -  vad som bryter wudhu.

Hadith 81 – 84

Bryts wudhu av att äta kamelkött.

Får man röra koranen utan wudhu.

Att minnas Allah i alla ens tillstånd.

Ska man göra wudhu efter att ha tvättat ett lik.

Föreläsare: Abdul Wadud, examinerad från hadith-fakultetet vid Islamiska Universitet i Medinah. 
Ladda ner Studiehäfte
 

Skriv ut E-post

Pågående Föreläsningar

Föreläsnings Meny

Om Islam
Allmänna (Om Islam)
SERIER OM ISLAM
Islam den sanna religionen
Islams förträfflighet
Syndernas onda följder
Islams vackra sidor
Troslära (Aqidah)
Allmänna (Troslära)
Extremism (Troslära)
SERIER INOM TROSLÄRA
Troslära & Beteende
Djahmiyyah - Den vidrigaste sekten
Kallet till Tawhid
al-Uluw (Allahs höghet över skapelsen)
De som avvek från imamernas väg
BÖCKER INOM TROSLÄRA
Trons förgreningar [Imam al-Bayhaqi]
Kitab-ut-tawhid
Kitab-ut-tawhid (Shaykh Aqil)
Kitab-ut-tawhid (2014)
De tre grunderna
De tre grunderna (Ibn Baz förklaring)
De tre grunderna (14 delar)
Usul-us-Sunnah
De fyra grunderna
De sex grunderna
De sex grunderna
De sex grunderna (2014)
Trosläran enligt de 2 Imamerna
Allahs vackra namn
Aqidat ut-Tawhid
Tillvägagångsätt (Manhadj)
Allmänna (Manhadj)
SERIER INOM MANHADJ
Hur ska vi förstå vår Religion
SUNNAH ÄR SOM NÛH'S ARK
Muslimernas onda ledare
Hadithen om de 73 sekterna
Om Kunskap och Vägen till Kunskap
Hur kan vi förbättra muslimernas situation
Hur ska vi förstå Islam? (Vinterkonferens 2017)
Bestämmelser (Fiqh)
Allmänna (Fiqh)
SERIER INOM BESTÄMMELSER
Tvagningen
Säsonger av dyrkan och högtider
Profetens bön beskriven från början till slut
Frågor och svar med Imam Bin Bâz
Guide till Hadj och 'Umrah
Historien om Fiqh
Principer och grunder i fiqh
BÖCKER INOM BESTÄMMELSER
Bönens villkor
Adab-ul-mashyi ila-salah
Manhadj as-Salikin
Manhadj as-Salikin (4 delar)
Manhadj as-Salikin (9 delar)
Förenklad fiqh
Bulugh ul Maram
Fastan
Etik och zuhud (al Jam’e)
Renlighet
Bönens villkor m.m.
Koranen (Tafsir)
Hur ska man förstå Koranen?
Allmänna (Koranen)
Tafsir
Surat ul Baqarah
Surat ul Kahf
Surat Yosuf
Surat ul Furqan
Övriga Tafsir
Surat al-Hujurat
Surat al-Waqiya
Juzz Tabarak
Juzz Amma
Surat Ibrahim
Biografi (Sirah)
Allmänna (Sirah)
De tidigare profeterna
Adam (Âdam)
Noak (Nûh)
Abraham (Ibrâhîm)
Job (Ayyûb)
Moses (Mûsâ)
Jesus (´Îsâ)
MUHAMMED (SALLÂ ALLÂHU ´ALAYHI WA SALLAM)
Profetens utseende och karaktär
Profetens Unika Egenskaper och Dygder
Profetens fruar och barn
Profetens Liv
Al fusul fi sirat-il rasul
Profetens Följeslagare
Vad säger Islam om profetens följesalgare
Glimtar och lärdomar från följeslagarnas liv
Abu Bakr
Umar
Uthman
Ali
Abu Hurreira
Abu Darda
De Lärda
DE FYRA IMAMERNAS BIOGRAFI OCH TROSLÄRA
Sunnah
Allmänna (Sunnah)
BÖCKER INOM SUNNAH
al - Adab ul mufrad
Tirmidhi Kitab-azuhud (Avhållsamhet)
Kitab-ul-fitnah (Tirmidhi)
Kitab-ul-fitnah (Abu Dawud)
En samling profetiska hadither
Targhîb wa Tarhîb
Imam an-Nawawi's 40 Hadither
Riyâdh-us-sâlihîn
99 utvalda hadtiher. Imam as-Sa´dî
SERIER INOM SUNNAH
Liknelser från profetens sunnah
IMAM AL-BUKHÂRI KONFERENSEN
Reflektion & Inspiration
Allmänna (Inspiration)
Det kommande livet
SERIER INOM DET KOMMANDE LIVET
Domedagens tecken
Döden
Om Graven
Om Domedagen
Om Paradiset
Domedagens Tecken (NY)
Rena själen
SERIER INOM RENANDET AV SJÄLEN
Belöningen i att minnas Allah
Syndernas hemska konsekvenser
Prövningar & Svårigheter
Hur kan man stärka sin TRO i svåra tider
100 sätt att komma nära Allah
BÖCKER INOM RENANDET AV SJÄLEN
Sjukdomar och dess botemedel [Ibn-ul-Qayyim]
Lataif al-ma’arif
Familj & Äktenskap
Allmänna (Familjeliv)
SERIER INOM FAMILJ & ÄKTENSKAP
Giftermål & Äktenskap
Familjelycka och relationer
Kvinnorelaterat
Den Muslimska Kvinnan
Den rättfärdiga hustruns egenskaper
Etik & Moral (Adab)
Allmänna (Adab)
SERIER INOM ETIK OCH MORAL
Seminarium om god karaktär
Brödraskap i Islam
God karaktär
Muslimer! Var bröder
Ett leende, gott ord och fin karaktär öppnar människors hjärtan.
Etik och Moral - âdâb
Ramadan
Allmänna (Ramadan)
SERIER INOM RAMADAN
Hur kan jag förbereda mig inför Ramadan
Inför Ramadan
Hur kan vi få ut mer av månaden Ramadan?
Bestämmelser om Ramadan
Sh. Ibin ´Uthaymîn - Om Ramadan
BÖCKER INOM RAMADAN
Kapitlet om fastan från Sahee Bukhari
Övrigt
Allmänna (Övrigt)
BÖCKER INOM ÖVRIGT
Viktiga lektioner för alla muslimer
SERIER INOM ÖVRIGT
Bönens Inlevelse & Koncentration
Om Prövningar
Att kalla Till Islam
Drömmar och Drömtolkning
Att minnas Allah, dhikr, och dess dygder
Djävulens planer och hur du skyddar dig
Andar och demoner
Åkallan och åminnelse
Besök i Sverige (Mashaykh)
Shaykh Muhyiudin
Bulugh ul-Maram (Shaykh Muhyiudin)
Profetens Sunnah Seminariet
Imam Mâliks troslära (Shaykh Muhyiudin)
Ramadan Seminarium 2013
Hadither om Fastan
Övrigt (Shaykh Muhyiudin)
Sheykh Falah Ismael
Den räddade gruppen (Sh Falah)
Frågor och Svar (Sh Falah)
Den sanna vägen och kunskapens källor (Sh Falah)
Övrigt (Sh Falah)
Shaykh Hassan al-Banna
Shaykh Sulayman Hafidhahullah
Ljudböcker
Poesi