Bulugh ul Maram - Del 21

Bismillah!

genomgång av hadither i fiqh från boken Bulugh al Maram  som är skriven av: al Hafid abul Fadl Ahmed ibn Ali ibn Hadjar al Asqalani som dog 852 hidjri

Författaren har I denna bok samlat de viktigaste hadither som utgör en grund i fiqh frågor.
Boken utmärker sig med att haditherna är indelade i kapitel samt att författaren nämner hadithens källa och dess autenticitet.
Antalet hadither är ca 1520.

I denna föreläsning talar vi om:

Kapitlet om renlighet -  vad som bryter wudhu.

Hadith 81 – 84

Bryts wudhu av att äta kamelkött.

Får man röra koranen utan wudhu.

Att minnas Allah i alla ens tillstånd.

Ska man göra wudhu efter att ha tvättat ett lik.

Föreläsare: Abdul Wadud, examinerad från hadith-fakultetet vid Islamiska Universitet i Medinah. 
Ladda ner Studiehäfte