Bulugh ul Maram - Del 24

Bismillah!

genomgång av hadither i fiqh från boken Bulugh al Maram  som är skriven av: al Hafid abul Fadl Ahmed ibn Ali ibn Hadjar al Asqalani som dog 852 hidjri

Författaren har I denna bok samlat de viktigaste hadither som utgör en grund i fiqh frågor.
Boken utmärker sig med att haditherna är indelade i kapitel samt att författaren nämner hadithens källa och dess autenticitet.
Antalet hadither är ca 1520.

I denna föreläsning talar vi om:

Hadith 107 – 121

Vi avslutar kapitlet om att utföra sina behov.

Kapitlet om Ghusl.

Vad är ghusl? När ska det utföras?

Måste den som blir muslim göra ghusl?

Föreläsare: Abdul Wadud, examinerad från hadith-fakultetet vid Islamiska Universitet i Medinah. 
Ladda ner Studiehäfte