Bulugh ul Maram - Del 26

Bismillah!

genomgång av hadither i fiqh från boken Bulugh al Maram  som är skriven av: al Hafid abul Fadl Ahmed ibn Ali ibn Hadjar al Asqalani som dog 852 hidjri

Författaren har I denna bok samlat de viktigaste hadither som utgör en grund i fiqh frågor.
Boken utmärker sig med att haditherna är indelade i kapitel samt att författaren nämner hadithens källa och dess autenticitet.
Antalet hadither är ca 1520.

I denna föreläsning talar vi om:

Hadith 131 – 137.

Vi talar om:

Får den som är djunub och kvinnan som har sin period vistas i moskén?

Måste man lösa upp sina flätor innan ghusl?

Får man göra ghusl tillsammans med sin maka?

Tayamum.

Hadithen om de fem unika egenskaper som profeten (salalahu aleyhi wa salam) fått.

Föreläsare: Abdul Wadud, examinerad från hadith-fakultetet vid Islamiska Universitet i Medinah. 
Ladda ner Studiehäfte