Lataif al-ma’arif - Del 11

Skriven av den stora imamen Abdu Rahman ibn Ahmed ibn Radjab al- Hanbali
Som dog 795 hidjri.

En välsignad bok fylld av lärdomar och nyttig kunskap i hur man kan få ut så mycket som möjligt från de speciella dagar, månader och säsonger Allah givit oss.

  • Vikten av att göra dhikr och att vara uppriktig.

  • Att hålla sig borta från haram.

  • Förträffligheten av Mecka och den heliga mosken.