DE FYRA IMAMERNAS BIOGRAFI OCH TROSLÄRA. DEL 3

 DE FYRA IMAMERNAS BIOGRAFI OCH TROSLÄRA. DEL 3

Biografi av Imam Malik ibn Annas.

Hans liv och uppoffringar i studier och undervisning samt tålamod i kampen för att sprida sanningen.

Vad de lärda sagt om honom.

Föreläsare: . Abdullah Abû Dâwûd. Doktorerar i islamiska studier vid det Islamiska Universitet i Medinah.