DOMEDAGENS TECKEN INTRO

DOMEDAGENS TECKEN DEL 1 INTRO.

Detta är en ny serie där vi tar upp domedagens tecken, ett ämne vi tidigare gått igenom men denna gång fördjupar vi oss lite mer.

I denna föreläsning talar vi om varför det är så viktigt att ha kunskap i detta ämne.

Viktiga principer att följa i förståelsen av hadither relaterade till domedagens tecken.

Hur vissa människor gått vilse i sin förståelse av detta ämne.

Föreläsare: Abdul Wadud, examinerad från hadith-fakultetet vid Islamiska Universitet i Medinah.