DOMEDAGENS TECKEN DEL 6

Domedagens tecken del 6

Hur ränta och haram inkomst blir vanligt.

Hur ärlighet minskar.

Hur tiden kommer att gå snabbare.

Berget av guld.

Hur sanndrömmar blir vanligare.

Föreläsare: Abdul Wadud, examinerad från hadith-fakultetet vid Islamiska Universitet i Medinah.