RELIGIONENS NIVÅER

Religionens olika nivåer, förklaring på hadith Jibril.

Sheyken talar om tron Allah, Hans änglar, böcker, profeter, domedagen och ödet.

Samt islams fem pelare och Al- Ihsan.

Föreläsare:  Sheykh Sulayman, Professor i islamiska studier och lärare i profetens (salalahu aleyhi wa salam) moské.