ISLAM RELIGIONEN SOM GER TRYGGHET PÅ JORDEN DEL 1

Islam religionen som ger trygghet på jorden

En konferens där sheyk Sulayman går igenom – Daroriat al khams - Hur islam värnar om att bevara och skydda religionen, det mänskliga livet, intellektet, egendom och heder.

Arabiska med svensk översättning.

Föreläsare:Sheykh Sulayman, Professor i islamiska studier och lärare i profetens (salalahu aleyhi wa salam) moské.