ISLAM RELIGIONEN SOM GER TRYGGHET PÅ JORDEN DEL 4

Islam religionen som medför trygghet på jorden

En konferens där sheyk Sulayman går igenom – Daroriat al khams- Hur islam värnar om att bevara och skydda religionen, det mänskliga livet, intellektet, egendom och heder.

Arabiska med svensk översättning.

Föreläsare: Sheykh Sulayman, Professor i islamiska studier och lärare i profetens (salalahu aleyhi wa salam) moské.