FRÅGOR DEL 3

Frågor del 3

Dygden av att vänta på bönen.

Är fotografering och filmning halal?

Fråga om sutrah och om någon vill passera framför

Föreläsare: Sheykh Sulayman, Professor i islamiska studier och lärare i profetens (salalahu aleyhi wa salam) moské.