Rapportera föreläsning

Invalid Input
Invalid Input
Fyll i det du vill rapportera
Fyll i siffrorna på bilden
Invalid Input

Al Qawl al Mufid - Del 10

Bismillah!

Al Qawl al mufid fi adillatul tawhed

En väldigt enkel bok som tar upp bevisen i frågor om iman och tawhed.

Författaren är
Sheyk Mohammed Al-wasabi (رحمه الله)

Denna föreläsning handlar om:

Frågor relaterade till iman.

Skilnaden mellan muslim och mu’min.

Skillnaden på al-Muqarabun, as-Sabiqun och ashabul Yamin.

Bevis på att goda gärningar är från iman.

Al-Ihsan och dess definition.

De olika kategorier av al-Ihsan.

Föreläsare: Abdul Wadud, examinerad från hadith-fakultetet vid Islamiska Universitet i Medinah. 
 
 
 
 
 

Skriv ut E-post

Untitled Box