Al Qawl al Mufid - Del 23

Bismillah!

Al Qawl al mufid fi adillatul tawhed

En väldigt enkel bok som tar upp bevisen i frågor om iman och tawhed.

Författaren är
Sheyk Mohammed Al-wasabi (رحمه الله)

Denna föreläsning handlar om

De fem olika kategorier av sunnah och 'ibadah.

De två villkoren för att en gärning ska accepteras.

Föreläsare: Abdul Wadud, examinerad från hadith-fakultetet vid Islamiska Universitet i Medinah.