Tafsir Surat al-Isra - Del 1

Tafsir på Surat al-Isra

 

Vikten av att studera Koranen.

Introduktion till suran.

Vilka namn har denna surah?

Tafsir på den första versen där vi talar om profetens nattliga resa till den heliga moskén i Jerusalem och himlafärden.