Tafsir Surat al-Isra - Del 4

Tafsir på Surat al-Isra

Vers 18 – 25

Hur folk antingen har detta liv eller det kommande som sitt mål.

Hur folk är olika nivåer i detta och det kommande livet.

Shirk det största brottet.

Att vara god mot sina föräldrar.