Tafsir Surat al-Isra - Del 5

Tafsir på Surat al-Isra

Vers 26 – 30

Släktingars rättigheter

Faran av att slösa.

Faran av girighet.

Islam är religionen av balans i allt.