Tafsir Surat al-Isra - Del 7

Tafsir på Surat al-Isra

 

Vers 37 – 45

Faran av högmod.

Vad är hikmah?

Svar på dem som säger att änglar är Allahs döttrar.

Hur fel det är att ha medlare mellan människan och Allah.

Allt mellan himmel och jord prisar Allah.

Hur Allah sätter en barriär mellan dem som inte tror och Koranen.

Samt andra frågor.