Tafsir Surat al-Isra - Del 9

Tafsir på Surat al-Isra

Del 9

Vers 56 – 65

Argument mot dem som åkallar andra vid Allahs sida,

Hur Allah förgjort tidigare folk och hur detta är en tankeställare till oss.

Hur vissa av de saker profeten (salalahu aleyhi wa salam) såg på himlafärden blev en prövning för vissa människor.

Berättelsen om Shaytan och hans strävan i att vilseleda människan.