Tafsir Surat al-Isra - Del 11

Tafsir på Surat al-Isra

Del 11

Vers 78 – 81

Tiden för bönen.

Änglarna som byter skift i att vakta oss.

Al Maqam al Mahmud den ärofullaste platsen på domedagen.

Hur sanning tillintetgör falskhet.

Samt andra frågor.