Tafsir Surat al-Isra - Del 13

Tafsir på Surat al-Isra

Vers 85 – 93.

Vad är själen?

Att inte fråga om onödiga saker.

Hur vår kunskap är begränsad.

Denna uppenbarelse är från de största av gåvor från Allah.

Koranens mirakel.

Icke muslimernas dumma frågor till profeten (salalahu aleyhi wa salam).