Tafsir Surat al-Isra - Del 14

Tafsir på Surat al-Isra

Vers  94 – 101

Varför Allah skickade människor som sändebud och inte änglar.

Allah vägleder vem Han vill.

Allah kommer återuppliva alla.

Människan är snål i sin natur.

De nio tecken som Mosa fick.