Tafsir Surat al-Isra - Del 15

Tafsir på Surat al-Isra

Vers 102 – 111

Sista delen

Faraos högmod och förtryck.

Hur Koranen uppenbarades.

Hur de troende ödmjukas och stärks av Koranen.

Allahs namn och egenskaper.

Ära och upphöj Allah.