Bulugh ul Maram - Bönens beskrivning Del 2

Genomgång av hadither i fiqh från boken Bulugh al Maram  som är skriven av: al Hafid abul Fadl Ahmed ibn Ali ibn Hadjar al Asqalani som dog 852 hidjri

Författaren har I denna bok samlat de viktigaste hadither som utgör en grund i fiqh frågor.
Boken utmärker sig med att haditherna är indelade i kapitel samt att författaren nämner hadithens källa och dess autenticitet.
Antalet hadither är ca 1520.

Kapitlet om bönens utförande.

Hadith 285–288

Den kända hadithen där Abu Humayd As-Sa’idi beskriver profetens bön (salalahu aleyhi wa salam).

Hur man lyfter händerna i takbir.

Hur man gör ruk’u och sujud.

Hur man sitter i bönens olika moment.

Bönens inlednings dua.

Samt andra frågor.

Föreläsare: Abdul Wadud, examinerad från hadith-fakultetet vid Islamiska Universitet i Medinah. 
Ladda ner Studiehäfte