Bulugh ul Maram - Bönens beskrivning Del 5

Genomgång av hadither i fiqh från boken Bulugh al Maram  som är skriven av: al Hafid abul Fadl Ahmed ibn Ali ibn Hadjar al Asqalani som dog 852 hidjri

Författaren har I denna bok samlat de viktigaste hadither som utgör en grund i fiqh frågor.
Boken utmärker sig med att haditherna är indelade i kapitel samt att författaren nämner hadithens källa och dess autenticitet.
Antalet hadither är ca 1520.

Kapitlet om bönens utförande.

I denna föreläsning talar vi om:

Frågor relaterade till att läsa surat al-Fatiha i bönen.

Måste man läsa al-Fatiha i varje raka’?

Ska man läsa al-Fatiha bakom imamen?

Är al-Basmallah en vers från al-Fatiha eller inte?

Ska al-Basmallah läsas högt eller tyst i bönen?

Föreläsare: Abdul Wadud, examinerad från hadith-fakultetet vid Islamiska Universitet i Medinah. 
Ladda ner Studiehäfte